FUNDACJA GASZO

Fundację GaSzo założyłam w 2018 r. wraz z Klaudią Szostok. Głównym celem GaSzo jest tworzenie przestrzeni i warunków do rozwoju lokalnych społeczności. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez realizację projektów i programów, z którymi można zapoznać się na stronie gaszo.pl