You are currently viewing NVC. O co chodzi?

NVC. O co chodzi?

Porozumienie bez przemocy (ang. Nonviolent Communication, skrót: NVC) to proces komunikacji stworzony przez Marshalla Rosenberga, który ma na celu poprawę jakości komunikacji między ludźmi oraz rozwiązywanie konfliktów w sposób empatyczny i konstruktywny. NVC opiera się na założeniu, że ludzie mają naturalną zdolność do empatii i współczucia oraz że konflikty mogą być rozwiązane w sposób, który przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

Podstawowe założenia Porozumienia bez przemocy to:

1. Obserwacja: Rozpoznawanie faktów i konkretnych zachowań, unikając ocen czy osądów.

2. Uczucia: Wyrażanie swoich emocji w związku z obserwowanym zachowaniem, unikając w tym miejscu oceniania czy krytykowania.

3. Potrzeby: Identyfikowanie swoich potrzeb, które wywołują te uczucia.

4. Prośby: Formułowanie konkretnych i pozytywnych próśb w związku z tym, czego potrzebujemy.

NVC zachęca do słuchania z empatią, wyrażania siebie w sposób szczery i otwarty oraz szukania rozwiązań, które uwzględniają potrzeby obu stron. Celem NVC jest tworzenie atmosfery wzajemnego zrozumienia, szacunku i współpracy, zamiast polegać na manipulacji, osądzaniu lub przemocy werbalnej.

Porozumienie bez przemocy dąży do tworzenia głębszych relacji międzyludzkich, zrozumienia innych ludzi oraz wspólnego rozwiązywania konfliktów poprzez współpracę i empatię. Ta metoda jest stosowana w wielu dziedzinach życia, takich jak psychoterapia, edukacja, zarządzanie konfliktami czy relacje między ludźmi w ogóle.

 

Podstawowym celem porozumienia bez przemocy jest zmniejszenie przemocowej retoryki i zachowań w komunikacji, co ma przyczynić się do tworzenia bardziej zgodnego i wspierającego środowiska interpersonalnego.