O MNIE

Nazywam się Agnieszka Ganiek i jestem ekspertką w dziedzinie zarządzania zespołami, budowania relacji i rozwoju kapitału ludzkiego. Mam ponad 10 letnie doświadczenie w tworzeniu synergicznych organizacji i prowadzeniu szkoleń. 

Jako trener specjalizuję się w:
– budowaniu relacji
– rozwoju kompetencji kluczowych
– tutoringu
– organizacjach pozarządowych

 Moje wartości
Autentyczność, Efektywność, Rzetelność, Synergia, Ekologia

Agnieszka Ganiek

MOJA HISTORIA

Ukończyłam studia doktorskie oraz Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jestem absolwentką programu Szkoła Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Trenerem programu rozwojowego „Lider +”. Od 2015 r. zawodowo związałam się z Urzędem Miasta Mikołów, gdzie kieruję pracą Biura Organizacji Pozarządowych. Jestem praktykiem wdrażania standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i tworzenia obywatelskich ciał doradczych. Należę również do Rady Sołeckiej w Palowicach i współprzewodniczę Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Mikołowie.

Moja przygoda z działalnością społeczną i III sektorem zaczęła się 15 lat temu. Dzięki czemu mam doświadczenie w zakładaniu, likwidacji i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi działającymi w różnych obszarach. Zdobyłam praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwaniu środków finansowych, koordynacji, realizacji i rozliczaniu dotacji m.in. z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, programów rządowych czy Unii Europejskiej.  

W 2018 r. wraz z przyjaciółką założyłam Fundację GaSzo, której jestem prezesem. Więcej informacji o działaniach znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Od 2022 r. jestem prezesem Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie.

Ponad 10 lat dzielę się swoją wiedzą na sali szkoleniowej. Od 2019 r. posiadam certyfikat trenerki na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework, w 2022 r. ukończyłam również Zaawansowaną Szkołę Trenerów II stopnia. Specjalizuję się w kreowaniu postaw liderskich, rozwoju kompetencji miękkich i kluczowych, zarządzaniu organizacjami i pozyskiwaniu środków. W pracy trenera korzystam z Modelu Uczenia się przez Doświadczenie (Experiential Learning Model). Towarzyszenie w rozwoju osobistym jest mi bardzo bliskie, dlatego chętnie pracuję metodą tutoringu. Regularnie uczestniczę w superwizji.

Jestem również współautorką strategii rozwiązywania problemów społecznych, autorką prac naukowych poświęconych zagadnieniom III sektora i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Czas wolny spędzam podróżując oraz pielęgnując swój permakulturowy ogród i pasiekę.

 

Do tej pory zrealizowałam ponad:

  • 100 godzin tutoringu,
  • 1000 godzin szkoleń,
  • 500 godzin indywidualnego wsparcia i doradztwa,

Zapraszam do współpracy.

Nagrody i wyróżnienia 

2022 – Srebrna Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
2015 – Nagroda III stopnia za pracę magisterską zatytułowaną „Wpływ funduszy europejskich na rozwój turystyki w trzecim sektorze na przykładzie Chorągwi Śląskiej ZHP” w konkursie im. Hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.
2014 – Brązowy Krzyż za Zasługi dla ZHP.

Zdobyte kwalifikacje

WYKSZTAŁCENIE

10.2023 – nadal Collegium Humanum, Psychologia 
03.2022 – 09.2023  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Master of Business and Administration dla Organizacji Pozarządowych
10.2016 – 09.2022 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Szkoła Doktorska, Wydział Ekonomii
10.2013 – 07.2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania (studia II stopnia)
10.2010 – 06.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania (studia i stopnia)

KURSY I SZKOLENIA (wybrane)

2023 – Szkolenie na Malce w Alpha School of English, pt. „How to maximize learning on field trips”
2023 – Szkolenie w Porto w Portugalii, w szkole Learning Together Advanced Skills Institut pt. „Future Classroom: Apps for Education”
2023 – Studia podyplomowe Master of Business and Administration dla Organizacji Pozarządowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
2023 – Szkolenie w Mutzig we Francji pt. „Intercultural dialogue and democratic spaces”
2022 – Wizyta studyjna we Włoszech w zakresie edukacji i partycypacji społecznej. Projekt „Innovation and transformation in education” współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Numer umowy o udzielenie dotacji: 2019-1-TR01-KA201-076605
2020-2022 – Ścieżka edukacyjna w ramach projektu „Z prawem na Ty!”.
2022 – Szkolenie nt. „Nadzór nad uchwałami w sprawie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi”.
2021-2022 – XVII edycja programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowana przez Fundację Szkoła Liderów.
2021-2022 – Szkoła Trenerów na poziomie zaawansowanym.
2020-2021 – Szkolenie „Koordynator ds. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej”.
2020 – Wizyta studyjna w Turcji w zakresie edukacji i partycypacji społecznej. Projekt „Innovation and transformation in education” współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Numer umowy o udzielenie dotacji: 2019-1-TR01-KA201-076605
02-12.2019 – Szkoła Trenerów. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework
2018 – Staż w Biurze Regionalnym Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” w Brukseli
2017 – Praktyka zagraniczna w tematyce włączenia społecznego w Szybeniku na Chorwacji
2017 – Udział w Social Innowation Community Summer School (SUMSIC) na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech
2016 – Kurs pt. Train the trainers – przygotowujący do prowadzenia szkolenia LIDER+ „Motywowanie w działaniu”
2015 – Cykl szkoleniowy pt. Akademia Lidera Społeczności Lokalnej
(112 h dydaktycznych)
2015 – Train the trainers – „Kierowanie ludźmi w praktyce”
2015 – Tworzenie strategii urzędu: metody zarządzania innowacyjnością w budowaniu nowoczesnego modelu działania administracji publicznej
2015 – Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
2014 – Szkolenie dla osób prowadzących grupy metodą Study Circle pt. „Szwedzka metoda edukacji dorosłych”
2014 – Szkolenie z zakresu inicjowania i wdrażania partnerskich programów rewitalizacji społecznej
2014 – Szkolenie pt. „Organizowanie pracy z klientem trudnym, budowanie motywacji i tworzenie relacji w procesie pomagania”
2012 – Kurs członków zespołów trenerskich
2011 – Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
2011 – Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
2009 – Kurs pierwszej pomocy centrum wolontariatu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoc