tutoring


Siła tutoringu tkwi w relacji człowieka z człowiekiem, tutora z podopiecznym. W tutoringu chodzi o rozwój samodzielnego myślenia i tworzenia. Jest to proces spersonalizowany i całościowy, uwzględniający indywidualne predyspozycje, odbywający się jednocześnie w wielu sferach.

Tutoring to proces, którego przebieg określają kolejne spotkania, podczas których możemy pracować w obszarach wartości, talentów i celów.

Moim celem, jako tutora jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni do indywidualnego rozwoju klienta, aby funkcjonował autentycznie, samodzielnie, świadomie i spójnie.

Moim zadaniem jest towarzyszenie w tworzeniu planów, wyznaczaniu konkretnych celów i ich realizacji.  

Od 2019 r. towarzyszę w rozwoju. Zapraszam do kontaktu.

„Obrazową metaforą dla metody tutoringu może być gra w ping-ponga lub w tenisa. Tutor serwuje piłeczkę, a student odbija, robiąc to stopniowo coraz sprawniej. Przenośnia ta pozwala wydobyć istotną cechę relacji między profesorem a studentem, którą jest partnerstwo. To oczywiste – jeden z partnerów jest bardziej doświadczony, ale potrzeba obydwu, by gra mogła zaistnieć, toczyć się. Konsekwencją partnerstwa jest wzajemność oddziaływań, bo zarówno student, jak i profesor korzystają z tej relacji, tzn. w pewnym sensie obaj uczą się i rozwijają swój potencjał.”

prof. Zbigniew Pełczyński