WSPÓŁPRACA

I'll show you how

1

SZKOLENIA

Ponad 10 lat dzielę się swoją wiedzą na sali szkoleniowej. Od 2019 r. posiadam certyfikat trenerki na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework, obecnie jestem uczestnikiem kursu Zaawansowanej szkoły trenerów II stopnia.

2

TUTORING

Moim celem, jako tutora jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni do indywidualnego rozwoju klienta, aby funkcjonował autentycznie, samodzielnie, świadomie i spójnie.

3

DORADZTWO

???